Belastingdienst

To get an idea of what we can offer you, check out the participating companies of this year's edition!

De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf. We werken aan een financieel gezond Nederland door zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en toezicht uit te oefenen. Dankzij het werk van onze specialisten is er onder meer geld voor de zorg, het onderwijs, de cultuur en het openbaar vervoer.