CBS Presentation

“Voor wat er feitelijk gebeurt”

Ons werk heeft een enorme maatschappelijke en economische impact.
Op basis van onze onafhankelijke en betrouwbare informatie worden belangrijke beleidsbeslissingen genomen in Den Haag en in Brussel.
Provincies, gemeenten en bedrijven, maar ook individuele burgers hebben belang
bij de uitkomsten van onze onderzoeken.
Elke dag halen de resultaten van onze onderzoeken de headlines van het nieuws.

Bij het CBS werken mensen met diverse achtergronden nauw samen.
Wat iedereen gemeen heeft is de focus op onderzoeksresultaten van de
allerbeste kwaliteit.

Wil je een indruk krijgen hoe econometrie bij het CBS wordt toegepast? 

Jacco Daalmans (econometrist) vertelt over zijn carrière bij het CBS en over één van zijn werkzaamheden die hij uitvoert bij de Volkstelling. Elk land is verplicht om eens per tien jaar een volkstelling te houden. Hierin worden niet alleen het aantal inwoners geteld, maar moeten ook vele tabellen worden opgeleverd over bevolkingssamenstellingen, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, werksituatie en beroep. In Nederland is de volkstelling virtueel en wordt door het CBS samengesteld.
Om ontbrekende gegevens in te schatten worden wiskundige methoden toegepast. 

Kom kennis maken en ontdek welke carrièremogelijkheden het CBS jou te
bieden heeft.
Je bent van harte welkom!

Deze presentatie zal worden gegeven in het Nederlands en is open voor Ba2 studenten en hoger.